Kancelaria

Marcin Winiarz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowy w Przeworsku

Adres kancelarii

ul. plac Mickiewicza 12
37-200 Przeworsk
Tel / Fax: +48 16 648 75 00

Numer konta bankowego

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski SA.

37 1020 4287 0000 2002 0023 9913

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 8.00 - 15.00
Komornik przyjmuje strony w środy
od godz. 10.00 do 14.00
w innych terminach po uprzednim umówieniu telefonicznym

iNFORMACJE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 czerwca 2023r. kancelaria będzie nieczynna

W godzinach urzędowania kancelarii można uzyskać wszelkie informacje na temat prowadzonych spraw. Informacje objęte tajemnicą zawodową udzielane są wyłącznie osobom uprawnionym po ich uprzedniej weryfikacji. 

Telefony kancelarii czynne są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 14:00

wpłat na poczet zadłużenia MOŻNA dokonywać na rachunek bankowy kancelarii w banku PKO BP: 37 1020 4287 0000 2002 0023 9913 z podaniem imienia i nazwiska dłużnika oraz sygnatury Km sprawy (jeżeli jest znana).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku Marcin Winiarz niniejszym informuje, iż funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tutejszej Kancelarii pełni Pan Mikołaj Ryzop.

Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii należy zgłaszać do w/w osoby.

Adres korespondencyjny:
Data Protection Advisory Group Sp. z o.o.

ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa
adres poczty elektronicznej:
m.ryzop@dpag.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku

OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE

Licytacja nieruchomości GKm 11/23

OBWIESZCZENIE

Elektroniczna licytacja nieruchomości Km 1251/092

OBWIESZCZENIE

Opis i oszacowanie nieruchomości 
Km 201/23

OBWIESZCZENIE

Opis i oszacowanie nieruchomości
Km 115/23

OBWIESZCZENIE

Opis i oszacowanie nieruchomości 
Km 844/22

Właściwość miejscowa rewiru komorniczego obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Przeworsku, tj. miasto Przeworsk oraz cały powiat przeworski.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium właściwości sądu apelacyjnego właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. 

Komornik sądowy Marcin Winiarz nie przyjmuje spraw spoza ogólnej właściwości miejscowej dłużnika, tj spoza rewiru określonego w akapicie pierwszym.

ZASIĘG DZIAŁANIA

DO POBRANIA

Wniosek

Egzekucyjny KM/GKM

Wniosek

Egzekucyjny KMP

Wniosek

O  wydanie zaświadczenia

Wniosek

O  doręczenie

Wniosek

Oświadczenie art. 801 kpc

KONTAKT

Logo Komornik Winiarz Przeworsk

KANCELARIA

GODZINY PRACY

  • Pon – Pt: 8.00 – 15.00
  • Godziny przyjęć interesantów
  • Środy od 10.00 do 14.00

INFORMACJE