Kancelaria

Marcin Winiarz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowy w Przeworsku

Adres kancelarii

ul. plac Mickiewicza 12
37-200 Przeworsk
Tel / Fax: +48 16 648 75 00

Numer konta bankowego

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski SA.

37 1020 4287 0000 2002 0023 9913

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 8.00 - 15.00
Komornik przyjmuje strony w środy
od godz. 10.00 do 14.00
w innych terminach po uprzednim umówieniu telefonicznym

iNFORMACJE

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną i zagrożeniem pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego, a przede wszystkim w trosce o zdrowie i życie interesantów i personelu Kancelarii wskazuję co następuje:

1. Ograniczenie bezpośredniej obsługi w kancelarii do spraw wymagających osobistego stawiennictwa, zaś w pozostałych sprawach wprowadza się obsługę zdalną – telefoniczną, bądź z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej;

2. Korespondencja doręczana w trybie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018r.o komornikach sądowych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 121) będzie wydawana wyłącznie adresatom po uprzednim umówieniu telefonicznym;

3. Zachęcamy, by wpłat na poczet zadłużenia dokonywać na rachunek bankowy kancelarii w banku PKO BP: 37 1020 4287 0000 2002 0023 9913 z podaniem imienia i nazwiska dłużnika oraz sygnatury Km sprawy (jeżeli jest znana).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku Marcin Piotr Winiarz niniejszym informuje, iż funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tutejszej Kancelarii pełni Pan Mikołaj Ryzop.

Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii należy zgłaszać do w/w osoby.

Adres korespondencyjny:
Data Protection Advisory Group Sp. z o.o.

ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa
adres poczty elektronicznej:
m.ryzop@dpag.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przeworsku

OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIE

Opis i oszacowanie Km 167/17

OBWIESZCZENIE

Opis i oszacowanie Kmp 56/93

OBWIESZCZENIE

Opis i oszacowanie Km 1112/21

OBWIESZCZENIE

Opis i oszacowanie Km 436/17

OBWIESZCZENIE

Opis i oszacowanie Km 735/22

OBWIESZCZENIE

Opis i oszacowanie Km 870/22

Właściwość miejscowa rewiru komorniczego obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Przeworsku, tj. miasto Przeworsk oraz cały powiat przeworski.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium właściwości sądu apelacyjnego właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. 

Komornik sądowy Marcin Winiarz nie przyjmuje spraw spoza ogólnej właściwości miejscowej dłużnika, tj spoza rewiru określonego w akapicie pierwszym.

ZASIĘG DZIAŁANIA

DO POBRANIA

Wniosek

Egzekucyjny KM

Wniosek

Egzekucyjny KMP

Wniosek

O  wydanie zaświadczenia

Wniosek

O  doręczenie

KONTAKT

Logo Komornik Winiarz Przeworsk

KANCELARIA

GODZINY PRACY

  • Pon – Pt: 8.00 – 15.00
  • Godziny przyjęć interesantów
  • 10.00 do 14.00